Услуги

Бето Форма ЕООД предоставя комплексни услуги за конструктивно проектиране. 

Видовете проекти включват високи сгради, хотели, жилищни сгради, търговски центрове, сгради със смесено предназначение, промишлени сгради, специални съоръжения, учебни и здравни центрове. 

Проектирането на сгради и съоръжения е съгласно актуалните български и европейски норми за стоманобетонни конструкции, напрегнати стоманобетонни конструкции, стоманени конструкции, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции и дървени конструкции.

Използвайки софтуерни продукти по МКЕ, имаме възможността да предложим надеждни и икономически-обосновани решения и на най-сложните конструктивни решения.

Съществена част от нашата работа в предпроектните и проектни дейности е обхванат от BIM технологията, използвайки най-съвременни технологични платформи.

Използването на съвременни CAD и BIM технологии позволява да предложим бързото разработване на точни и пълни чертежи с голяма степен на детайлност.