Конструктивна специфика:

Ивични фундаменти

Стоманобетонна конструкция