Конструктивна специфика:

Фундаментна плоча

Стоманобетонна конструкция

Укрепване на изкопа с подпорна стена „берлински“ тип