Конструктивна специфика:

Фундаментна плоча

Стоманобетонна конструкция

Укрепване на изкопа с шлицови стени (две подземни нива)

Укрепване и реконструкция съществуваща фасада