Производствена сграда с офиси „АТМ“ – София, кв. Суходол

Конструктивна специфика:

Фундаментна плоча

Стоманобетонна конструкция